REDOX/ORP/CL platina elektrode/sonde Intellipool (Pentair)

€ 250,00
  • Product informatie
  • Reviews (0)
  • Gerelateerde artikelen (0)

Product informatie

PENTAIR INTELLIPOOL: REDOX/ORP/CL sonde

Deze sonde maakt deel uit van het Intellipool systeem van Pentair (niet compatibel met andere systemen).

Gebruik en toepassing:
De REDOX/ORP/CL sonde meet electronisch de chloorwaarde van het zwembadwater en geeft deze informatie door aan het 'probe control center' van Intellipool. De chloorwaarde wordt uitgedrukt in millivolt (mv). Op basis van deze meting wordt automatisch vloeibaar chloor geïnjecteerd van zodra de ingestelde streefwaarde afwijkt van de gemeten waarde tot deze waarden gelijk zijn. Het Intellipool systeem kan deze taak vervullen ingeval de bus natriumhypochloriet voldoende vloeistof bevat, de pompkit juist functioneert evenals het probe center. Tot slot dient u in het 'commando' menu van Intellipool de ORP-regeling op automatisch ingesteld te hebben.

Kalibratie:
Een REDOX/ORP/CL sonde verbruikt een metaal (deze zit in de sonde) telkens er een meting gebeurd, wanneer dit metaal vb. voor de helft verbruikt is kan de sonde een afwijking vertonen en dient deze gekalibreerd te worden. Hiervoor heeft u kalibratievloeistof nodig (zie afzonderlijk artikel). Raadpleeg hiervoor de handleiding die u ontvangen heeft bij het Intellipool systeem. Een sonde die niet meer gekalibreerd kan worden dient u te vervangen.

Hoe weet u of u moet kalibreren?
Wij adviseren u regelmatig een manuele testmeting te doen met een druppeltest voor chloor & pH (zie afzonderlijk artikel 'testset'). Ingeval deze meting overeenstemt met de afgelezen waarde op uw digitaal toestel bevestigt dit de goede werking ervan. Ingeval deze afwijkt dient u de sondes op goede werking na te kijken en eventueel te kalibreren. U kan tevens met kalibratievloeistof nakijken of de sonde nog juist werkt.

Hoe weet u hoeveel milivolt (mv) gemeten moet worden voor een juiste chloorwaarde in uw water?
Een doseersysteem is gemaakt om de waterkwaliteit op peil te houden (en dus niet te brengen). U dient bij opstart van het systeem dus manueel de waterkwaliteit op peil te brengen en na te meten met een manuele testset of de waterkwaliteit goed is. Van zodra dit het geval is kijkt u naar de digitale meting dewelke u vervolgens instelt als streefwaarde. Het toestel zal dan de huidige waterkwaliteit behouden/op peil houden. De ingestelde streefwaarde in mv kan bij iedereen verschillend zijn (varieert normaal tussen 650mv en 850mv). De praktijk toont echter wel aan dat ingeval vb. 700mv voor uw zwembad een juiste chloorwaarde als resultaat geeft deze streefwaarde in mv achteraf steeds zo zal blijven.

Opgelet:
Het zorgvuldig opvolgen van de TA (totale alkaliniteit) is zeer belangrijk voor een goede werking van een doseersysteem. Een lage alkaliniteit heeft immers mogelijk ernstige gevolgen:

- foutieve redox (chloor)-meting en dus ook dosering
- vlekvorming in het bad (aanslag van kalk en vuil) dat mogelijk enkel verwijderd kan worden door het zwembad leeg te pompen en de vlekken met een speciaal product te behandelen (Compactal - zie afzonderlijk artikel). In sommige gevallen kunnen de vlekken verwijderd worden met MetalMagic (zie afzonderlijk artikel) terwijl het water er nog in zit doch dit is niet gegarandeerd en bijkomend een vrij duur product.

Wat is alkaliniteit?
De TA of totale alkaliniteit is de buffercapaciteit van uw pH waarde. Als de alkaliniteit waarde niet correct is kan u geen stabiele pH waarde bekomen.

De juiste waarde bevindt zich tussen de 100 en de 120ppm (=parts per million of mg/l.).

Hoe verhoogt u deze waarde?
Door het toevoegen van TA+ (100gr. per 10m³/water om een correctie uit te voeren van 10ppm)

Wanneer de TA waarde lager is dan 80ppm (mg/l) dan wordt uw pH instabiel en kan deze fluctueren.

Hoe verlaagt u deze waarde?
Door het toevoegen van pH- (!)

Ook de pH waarde zal in dit geval te hoog zijn (deze lijkt wel geblokkeerd), u voegt pH- toe tot de
pH-waarde zakt. Dit is eveneens een indicatie dat de TA waarde op het juiste niveau komt (nogmaals meten zal dit bevestigen). Ingeval uw pH laag is en de TA waarde hoog (dit komt zelden voor) dan verhoogt u de pH waarde met pH+ (de hoge TA waarde zorgt er enkel voor dat u veel product nodig zal hebben om dit effect te bereiken). Verder hoeft u zich hieromtrent geen zorgen te maken.

Hoe vaak dient u de TA waarde te controleren?
Wij adviseren 3 keer per zwembadseizoen de TA waarde van het water te meten en indien nodig bij te sturen (enkel indien deze te laag is). U kan de TA waarde meten met een teststrip of fotometer (zie afzonderlijke artikels).

Garantie:
Pentair Authorized Dealer garantie: 6 maanden op onderdelen (excl. transport en arbeid), deze garantie is korter dan 2 jaar omdat een REDOX/ORP/CL sonde een verbruiksartikel is (de vloeistof in de sonde wordt verbruikt telkens er gemeten wordt).

PENTAIR INTELLIPOOL REDOX/ORP/CL sonde: essentieel voor het volledig benutten van de mogelijkheden van het Intellipool systeem!

Reviews (0)

Er zijn nog geen reviews toegevoegd voor dit artikel

Gerelateerde artikelen (0)