ALGEMENE INTERNET VERKOOPVOORWAARDEN van NOPPE ZWEMBADEN bvba

Krijgsbaan 36 te 2110 Wijnegem, BTW: 0880.260.152, registratie: 020511

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, bij Noppe Zwembaden BVBA, al dan niet via de webshop bestelde of gekochte artikelen.

PRIJZEN

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief de eventuele verzendkosten. De prijzen zijn geldig tot einde voorraad en dus pas geldig na herbevestiging van uw bestelling. Noppe Zwembaden BVBA behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen en/of aan te passen zonder enige verantwoording. Noppe Zwembaden BVBA kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor een direct of indirect gevolg van een eventuele prijsaanpassing. Niet alle producten vermeldt op deze webshop zijn in voorraad. In uitzonderlijk geval dienen wij mogelijk bijkomende verzendingskosten vanwege de leverancier in rekening te brengen. In voorkomend geval wordt dit voorgesteld aan de klant dewelke ervoor kan kiezen de bestelling zonder kosten te annuleren of de bestelling mits bijkomende verzendingskosten te aanvaarden. De vermelde prijzen zijn exclusief installatiekosten, indien u een artikel aankoopt via onze webshop en dit dient geplaatst te worden door onze techniekers worden de hiermee gepaard gaande installatiekosten verrekend in regie.

BESTELLEN

Als er een bestelling is geplaatst gaan wij er van uit dat u op de hoogte bent van onze algemene voorwaarden en dat u daar ook mee akkoord gaat. Noppe Zwembaden BVBA behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of een eventuele koper te weigeren. Noppe Zwembaden BVBA kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor een direct of indirect gevolg van deze weigering.

BETALEN VIA OVERSCHRIJVING

Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u een bevestiging met daarin het totale verschuldigde bedrag, inclusief verzendkosten. De betaling dient te gebeuren binnen de 7 dagen na de plaatsing van uw bestelling. Als wij na 7 dagen geen betaling hebben ontvangen, zullen wij de bestelling ongedaan maken.

BETALEN PER REMBOURS

Wij bieden u de mogelijkheid te betalen bij levering. Hiervoor werken wij samen met de transportfirma GLS. Ingeval afwezigheid wordt u een bericht gelaten en dient u GLS te contacteren voor het maken van een afspraak van een 2e aanbieding. Ingeval dit niet gebeurt worden de goederen na 21 dagen door GSL terugbezorgd aan Noppe Zwembaden BVBA en wordt u een factuur verstuurd voor de gemaakte onkosten. Als er een bestelling is geplaatst gaan wij er van uit dat u hiervan op de hoogte bent en dat u daar ook mee akkoord gaat.

AFHALEN

Indien u heeft gekozen voor afhaling van uw bestelling, trachten wij steeds binnen de 24 uur, nadat we uw bestelling hebben mogen ontvangen, de bestelling voor afhaling klaar te zetten in het door u gekozen afhaalpunt. Dit geldt uiteraard enkel voor producten die in stock zijn. Voor producten die moeten besteld worden geldt doorgaans een levertermijn van één week. Voor maatwerk dient een voorschot van 75% betaald te worden en gaat de levertermijn in van zodra we uw betaling hebben mogen ontvangen. Van zodra de bestelde artikelen klaar staan voor afhaling, zal u hiervan per e-mail verwittigd worden.

VERZENDEN

Wij doen er alles aan om, nadat we uw betaling hebben mogen ontvangen, uw bestelde goederen binnen de 24 uur via een koeriersdienst te versturen. Op het moment van verzending zullen wij u hierover per e-mail inlichten. Voor meer volumineuze bestellingen die niet via een standaard koeriersdienst kunnen worden geleverd, wordt u per e-mail of telefonisch op de hoogte gebracht van de leveringsdatum. Mocht het onverhoopt niet mogelijk om uw bestelling te verzenden binnen de 48 uur of uw bestelling kan niet worden geleverd, dan zullen wij u eveneens per e-mail hierover inlichten. Noppe Zwembaden BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het beschadigen, of het verliezen van de bestelling door de koeriersdienst. Ingeval de door u bestelde goederen zeer groot, gevaarlijk of een hoog gewicht hebben is mogelijk een afwijkende verzendingskost van toepassing dan vooropgesteld en vermeld op uw bestelling. De vermelde kost is louter indicatief. In voorkomend wordt u hiervan op de hoogte gebracht en heeft u de keuze tussen het ophalen van deze goederen in onze winkel te Wijnegem, het aanvaarden van de afwijkende meerkost m.b.t. verzending of het annuleren van uw bestelling.

ANNULEREN

Een bestelling annuleren doet u door een e-mail naar Noppe Zwembaden BVBA te sturen binnen de 12 uur na het plaatsen van uw bestelling, in het geval het gaat om producten die door Noppe Zwembaden BVBA dient te worden geleverd en binnen de 24 uur indien u hebt aangegeven dat u het product wenst af te halen. De annulering is pas geldig nadat u van ons te bevestiging een e-mail heeft ontvangen.

ARTIKELEN TERUG STUREN

U behoudt het recht om de artikelen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst retour te zenden naar Noppe Zwembaden BVBA. Indien u de artikelen binnen die gestelde termijn retour zendt, verzoeken wij u, om ons een e-mail te zenden waarin de retourzending wordt aangekondigd. De goederen dienen in originele staat retour gestuurd te worden. De goederen zullen niet teruggenomen worden als deze niet in de ongeschonden originele verpakking worden teruggestuurd.

Wij verzoeken u duidelijk uw naam en adres op de retourzending te vermelden.

De kosten verbonden aan het retour zenden van de artikelen komen voor rekening van de koper. Indien een retourzending niet of onvoldoende gefrankeerd is, zullen wij dit in mindering brengen op het terug te storten aankoopbedrag. Wij raden u aan om de retourzending aangetekend te versturen en te verzekeren voor de marktwaarde van de teruggestuurde goederen. Het aankoopbedrag zullen wij binnen 14 dagen retour storten, nadat wij de retourzending hebben ontvangen.

Indien u een ander product heeft ontvangen dan u besteld heeft, controleert u allereerst of de code, aanwezig op het product, overeenstemt met de productcode op de website of op de factuur. Indien de codes verschillend zijn, kan u het product binnen 7 dagen na afhaling retourneren, op voorwaarde dat het product nog in de originele verpakking zit en niet gebruikt is. U neemt contact op met Noppe Zwembaden BVBA. In geen geval stuurt u het product rechtstreeks naar Noppe Zwembaden BVBA. Eens alle formaliteiten afgehandeld zijn wordt overgegaan tot terugbetaling van de retour. Verzendingskosten worden in geen geval terugbetaald.

GARANTIE

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt zijn de op onze website vermelde garanties fabrieksgaranties. Eventueel nodige demontage- en/of verzendingskosten evenals werkuren zijn niet inbegrepen en zijn ten laste van de klant. De beslissing of een product al dan niet in garantie wordt hersteld of geruild ligt integraal bij de fabrikant. Noppe Zwembaden BVBA kan hieromtrent nooit aansprakelijk gesteld worden.

KLACHTEN

Indien u een klacht heeft, kunt u dit kenbaar maken door middel van een e-mail naar info@noppe.be te sturen. Wij zullen dan contact met u opnemen om een passende oplossing te vinden.

OVERMACHT

Wij zullen ons uiterste best doen om onze verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst na te komen. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen of verzuim indien die het gevolg zijn van omstandigheden die ons niet kunnen worden aangerekend. In geval van een vertraging zullen wij onze verplichtingen zo snel mogelijk nakomen.

GESCHILLEN

Indien er geen minnelijke schikking kan worden gevonden is de rechtbank van Antwerpen bevoegd voor het regelen van de geschillen. Noppe Zwembaden BVBA houdt zich het recht voor zich tot een andere bevoegde rechtbank te richten indien ze dit nodig acht.

PRIVACY

De persoonsgegevens worden uitsluitend door Noppe Zwembaden BVBA gebruikt om de bestelling te kunnen verwerken en verzenden. De gegevens zullen niet worden verstrekt aan een derde zonder uw voorafgaandelijke toestemming.

Update: 2017-03-07